Zespół Azul

Amara Pagano jest twórcą praktyki świadomego ruchu Azul, ścieżki osobistej transformacji, która wykorzystuje ruch do wspierania przebudzonej świadomości.

Amara uczy ruchu jako duchowej praktyki przez 25 lat. Poprzez swoją pracę z Azulem podnosi wymiar duchowy i redefiniuje pracę, którą wykonujemy na parkiecie jako ścieżkę do przebudzenia świadomości.

Inspiracja Amary do środowiska współpracy dla nauczycieli tańca połączyła się z wizją Paola, aby stworzyć ewolucyjny pojemnik z ruchem jako część większej oferty świadomych praktyk życiowych.

Amara i Paolo są współzałożycielami społeczności OneDanceTribe o globalnym, świadomym ruchu, która tworzy wydarzenia z nauczycielami i prezenterami o różnych modalnościach w celu stworzenia jednolitego, opartego na współpracy pola wspierającego osobistą i zbiorową ewolucję.

Rosnąca grupa nauczycieli Azul rozszerza wizję i wartości Azul w Europie, Australii, Ameryce Północnej i Południowej, wspierając pogłębienie wcielenia i uzdrawiania poprzez ruch.

Amara jest inspiracją i wyraźnym przykładem tego, co jest możliwe, gdy wykorzystujemy inteligencję ciała.

Paolo jest innowatorem, wizjonerem i łącznikiem, którego celem jest wspieranie ewolucji osobistej i zbiorowej.

Wprowadzamy nauczycieli Azul, którzy wspierają wizję ścieżki Azul na świecie

Polish EN francuski FR niemiecki DE włoski IT polski PL portugalski PT hiszpański ES