Azul Blog Category

Aloha ‘Ohana

Aloha ‘Ohana

Aloha ʻOhana, Maui Greetings to each of of you! E ola mau e nā kūpuna o Kahalawai --- life to the ancestors of Kahalawai, are words in a song I wrote honoring the...